avocat_alexandru_victor_todica_mareMembru fondator şi avocat coordonator. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Titu Maiorescu în anul 2001, an în care a dobândit şi calitatea de cadru didactic în cadrul acesteia, în prezent fiind asistent universitar şi doctorand. Începând cu anul 2002 a devenit membru al Baroului Bucuresti.

Abilitatea de a gândi strategic, pasiunea şi entuziasmul pentru profesia de avocat, precum şi capacitatea de a fi în permanenţă la curent cu modificările legislative sunt principalele calităţi care îi permit să ofere clienţilor soluţii eficiente şi bine documetate în următoarele domenii: consultanţă şi reprezentare în relaţiile dintre profesionişti (societăţi, persoane fizice autorizate), inclusiv de natură litigioasă (recuperări creanţe, rezoluţiune/reziliere contracte); legislaţie în construcţii şi urbanism (din 2012 este titularul acestui curs, predat la Facultatea de Drept a Universităţii Titu Maiorescu); investiţii imobiliare şi construcţii; legislaţia muncii; contencios administrativ şi contraventional; litigii de orice natură.